நற்சிந்தனைகள்

தலைமுறை என்னும் தலைப்பில் சாணக்கியரின் கருத்து !

தலைமுறை என்னும் தலைப்பில் சாணக்கியரின் கருத்து ! கடவுளின் ஆசியே தலைமுறை மற்றும் குழந்தை வளர்ப்பு முறை. உன் குழந்தையிடம்

தன்னம்பிக்கையுடன் தலை உயருங்கள் ..!

தன்னம்பிக்கையுடன் தலை உயருங்கள் ..! ஒரு மனிதனிடம் எல்லாம் இருந்தும் தன்னம்பிக்கை இல்லையென்றால் அவன் வாழ தகுதியற்றவன். தன்னம்பிக்கையுடன் வாழ

சாணக்கியரின் பொன்மொழிகள் !

சாணக்கியரின் பொன்மொழிகள் ! பொன்மொழிகள்: எளிமை என்னும் மூன்றெழுத்து உன்னை உயர்த்தும். மற்றவர்களிடம் எளிமையாக பழக தெரிந்தவன், மனங்களை வெல்வான்.

சாணக்கியர் கூறும் வாழ்வியல் நெறி !

சாணக்கியர் கூறும் வாழ்வியல் நெறி ! வாழ்வியல் நெறி பற்றிய சாணக்கியரின் பொன்மொழிகள். ஒருவன் தன் பிறப்பினால் இவ்வுலகத்தை அறிகிறான்.

சாணக்கியர் கூறும் வெற்றியின் ரகசியம் !

சாணக்கியர் கூறும் வெற்றியின் ரகசியம் ! வாழ்வில் வெற்றி பெற சாணக்கியரின் பொன்மொழிகள். இளங்கன்று பயம் அறியாது என்பது நாம்

சாணக்கியர் கூறும் நேர்மையின் உட்கருத்து !

சாணக்கியர் கூறும் நேர்மையின் உட்கருத்து ! நேர்மையை குறித்த சாணக்கியரின் பொன்மொழிகள். நேர்மை ஒரு மனிதனின் நற்பண்புகளில் சிறந்தது. இப்படியிருக்க