இனிப்பு பண்டம்

குட்டிஸ்க்கான ஆரோக்கியமான சுவையான அவல் லட்டு ..!

குட்டிஸ்க்கான ஆரோக்கியமான சுவையான அவல் லட்டு ..! இனிப்பு பண்டம் என்றாலே லட்டு ஜாங்கிரி போன்றவற்றை கடைகளில் இருந்து வாங்குவோம்.

இப்படி தான் செய்யணும் … அரை மணி நேரத்தில் தெவிட்டாத தேன் மிட்டாய் ரெடி !!

இப்படி தான் செய்யணும் … அரை மணி நேரத்தில் தெவிட்டாத தேன் மிட்டாய் ரெடி !! தேன்மிட்டாய் சிறியவர்கள் முதல்