தர்மபுரி

‘மறுவாக்குப்பதிவு’ தேர்தல் ஆணையர் உத்தரவு !

‘மறுவாக்குப்பதிவு’ தேர்தல் ஆணையர் உத்தரவு ! திருவள்ளுர், கடலூர், தர்மபுரி தொகுதியை சேர்ந்த 10 வாக்குச்சாவடிகளில் மறுவாக்குப்பதிவு நடத்த தேர்தல்