கன்னியாகுமரி

‘வீட்டிற்குள் புகுந்த கடல் நீர்’ அச்சத்தில் மக்கள் ..!

‘வீட்டிற்குள் புகுந்த கடல் நீர்’ அச்சத்தில் மக்கள் ..! கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரியில் ஏற்பட்டுள்ள கடல் சீற்றத்தால், கடல் நீர் வீட்டுக்குள்