கரூர்

மணக்கோலத்தில் புயலால் பாதித்த மக்களுக்கு நிவாரண பொருட்களை வழங்கிய தம்பதி…!

மணக்கோலத்தில் புயலால் பாதித்த மக்களுக்கு நிவாரண பொருட்களை வழங்கிய தம்பதி…! திருமணம் செய்து கொண்ட செந்தில் – இந்துமதி தம்பதி மணக்கோலத்தில்