சேலம்

தமிழர்களுக்கும் எனக்கும் உணர்வு பூர்வமான உறவு உள்ளது …

தமிழர்களுக்கும் எனக்கும் உணர்வு பூர்வமான உறவு உள்ளது … சேலத்தில் இன்று ஒரே மேடையில் ராகுல்காந்தி, மு.க.ஸ்டாலின் இணைந்து பிரசாரம்